Máte nechránený sex?

Sex bez použitia kondómu vás vystavuje riziku nakazením sa pohlavne prenosnou infekciou a ženy bez antikoncepcie pravdepodobne otehotnejú.

Kontrola príznakov Vyhľadajte kliniku Mám infekciu? Čo môžete očakávať na klinike?