Čo je zavádzanie detí a mladistvých?

Odpoveď: 

Zavádzanie deií a mladistvých je akt spriatelenia sa s dieťaťm so zámerom ich zneužitia, či už  prostredníctvom internetu alebo akýmkoľvek iným prostriedkom. Akákoľvek forma sexuálneho styku s osobou mladšou ako 16 rokov sa považuje za zneužívanie dieťaťa.

Máte nechránený sex?

Sex bez použitia kondómu vás vystavuje riziku nakazením sa pohlavne prenosnou infekciou a ženy bez antikoncepcie pravdepodobne otehotnejú.

Kontrola príznakov Vyhľadajte kliniku Mám infekciu? Čo môžete očakávať na klinike?