V akom veku môžete dostať antikoncepciu?

Odpoveď: 

Ak máte 16 alebo viac rokov, môžete dostať antikoncepciu a / alebo antikoncepčné služby.

Je možné sa dostať antikoncepciu a / alebo antikoncepčné rady, ak ste mladší ako 16 rokov, to patrí do právomoci lekára, s ktorým to riešite. Pokiaľ ste dostatočne zrelé/y a považujú vás za schopného/nú dať informovaný súhlas, potom by vám mal zdravotný ošetrovateľ poskytnúť potrebnú podporu.

Máte nechránený sex?

Sex bez použitia kondómu vás vystavuje riziku nakazením sa pohlavne prenosnou infekciou a ženy bez antikoncepcie pravdepodobne otehotnejú.

Kontrola príznakov Vyhľadajte kliniku Mám infekciu? Čo môžete očakávať na klinike?