Pribehy

Príbehy skutočného života mladých ľudí, ktorí žijú v Bradforde, výzvy, ktorým čelia a veci, ktoré sa naučili už dávno.